Skip to content
نقد فیلم تپه‌های مارلیک

نقد فیلم تپه‌های مارلیک (ابراهیم گلستان – 1342) – (شاعرانگی خاک)

گلستان مستند تپه‌های مارلیک را شش سال بعد از تأسیس استودیوی خود ساخت. فیلم‌های ماندگار «یک آتش»‌ و «موج و مرجان و خارا» از دیگر محصولات این دوران زندگی او هستند. بی‌شک این مستندها در ورزیده شدن گلستان برای ساختن فیلم‌های سینمایی مهمی همچون خشت