Skip to content
نقد فیلم نفرین

نقد فیلم نفرین(ناصر تقوایی – 1352) – (زمینی که بایر می ماند)

فیلم نفرین اقتباسی از داستان باتلاق، نوشته «میکا والتاری» است. قصه از جایی شروع می‌شود كه يك پيرمرد الكلي عقل باخته كه زندگي پر رخوتی دارد، درهيبت يك عرب ظاهراً مقتدر مرفه اما ناتوان ظاهر می‌شود درحالی‌که او دچار ناتواني جنسي است و يك عياش