Skip to content
نقد فیلم مستند فروغ فرخزاد

نقد فیلم مستند فروغ فرخزاد

ناصر تقوایی یکی از نویسندگان حوزۀ  ادبیات ایران است که به دلیل قریحۀ ذاتی و سخت کوشی توانست در اندک زمانی، به یکی از برجسته‌ترین و اثرگذارترین سینماگران جنبش موسوم به« موج نو »تبدیل گردد. با وجود آن‌که به لحاظ ماهوی، نقدهای جدّی بر جنبش

نقد فیلم لیلا خالد: هواپیما ربا

نقد فیلم لیلا خالد:هواپیما ربا (بدنامی یا گمنامی ؟!)

لینا مقبولِ سوئدی‌-فلسطینی، این شانس را داشته تا در نخستین تجربۀ کارگردانی‌ خود سراغ اسطورۀ دوران نوجوانی‌اش برود. اسطوره‌ای که اینک در پسِ ضرباتِ زمانه سطر‌-سطر اندیشه‌هایش با افکار امروزش در تضاد قرار گرفته‌اند. اکنون غبار شَر و شور نوجوانی‌ لینا فرونشسته و عقل و