Skip to content
شاه پیرنگ

شاه پیرنگ (Arch Plot) – (فیلمنامه نویسی کلاسیک)

از شکل‌گیری نخستین حماسۀ مکتوب جهان (گیل‌گمش) تا به همین امروز بشر صورت‌های متفاوتی برای داستان‌گویی انتخاب نموده است. اما برای نقل داستانی جذاب و مبتنی بر اصول زیبایی شناسانه نیازمند یک طرح داستانی هستیم. طرح داستانی، مجموعه انتخاب‌هایی است که در پاسخ به دو