Skip to content
چرخش یا وارونگی در فیلمنامه

چرخش در فیلمنامه(Twist) – چگونه پیچش داستانی در فیلمنامه ایجاد کنیم؟

چرخش داستانی (plot twist) از قدیم رواج دارد؛ خصوصا با شکل گرفتن ادبیات ژانری در اوایل قرن بیستم، محبوب و مقبول شدن روزافزون داستان­های کارآگاهی و رمان­های پلیسی نزد مردم و توجه نویسندگان به این‌گونه از ادبیات. تا‌حدی‌ که اولین کتاب­های مصور با مضمون‌های کارآگاهی