Skip to content
نقد فیلم روانی

نقد فیلم روانی (آلفرد هیچکاک – 1960) – (روانکاوی فیلم روانی)

در مصاحبه‌ای با حالتی اعتراضی به  «هیچکاک» می‌گویند: بعد از سکانس دوش گرفتن «ماریون کرین»، در فیلم «Psycho» شما، به تنهایی دوش گرفتن، ترسناک شده است. هیچکاک در پاسخ به مصاحبه‌کننده، با ارجاع به فیلم ترسناک دیگری در دهه­  60، و با مقداری «طنز» و