Skip to content
نقد فیلم آندری روبلف

نقد فیلم آندری روبلف (آندری تارکوفسکی – 1966) – (گذرگاه ایمان در عصر خشونت و کوته‌اندیشی)

من مانده‌ام کسانی که ارزش‌یابی فیلم سینمایی را صرفاً بر اساس ساختارهای فرمی و علمی سینما می‌دانند، در ارتباط با ارزش‌های معنوی و درونی فیلم بزرگی مثل «آندری روبلف» تارکوفسکی چگونه می‌خواهند نظر دهند. توانمندی نقد این‌گونه فیلم‌ها، تنها به اینکه کسی سینما را می‌شناسد

نقد فیلم داستان کارآگاه

نقد فیلم داستان کارآگاه (ویلیام وایلر – 1951) – (پیش‌بینی، کار هرکسی نیست)

هر سخن مکان و زمانی دارد. همان‌طور که تعیین مکان کلمات در صفحه، بخشی از خرد نویسنده را انعکاس می‌­دهد، مکان دوربین و «چگونگی حرکت» آن نیز، تعیین می­‌کند مفهومی که کارگردان درصدد بیان آن است، چقدر سینمایی است و آیا «حسی زیبایی‌شناسانه» به دنیا

نقد فیلم دوازده مرد خشمگین

نقد فیلم دوازده مرد خشمگین (سیدنی لومت – 1957) – (یک «مرد خشمگین» نیست!)

در ادبیات عامه، طرز فکری رایج است با این مضمون: قضاوت نکنیم. آیا خود این شعار یا گفته­ی «قضاوت نکنیم»، نوعی قضاوت و داوری نیست؟ به بیانی دیگر، قضاوتی را در خود پنهان نکرده است: یعنی به مخاطب می­‌گوییم قضاوت نکن. در واقع از قبل