Skip to content
سینمای کوروساوا

سینمای آکیرا کوروساوا (هرسال چهار فصل دارد، سینمای «کوروساوا» اما پنج فصل!)

آیا می‌توان در فرمی نفیس، آثار «داستایوفسکی» و «شکسپیر» و «ماکسیم گورکی» را به فیلم و سینما مبدل کرد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است چون‌که کوروساوا، کارگردان بزرگ ژاپنی، عملاً نشان داده است که: سینما و ادبیات، دو خواهرند که اولی کم سن و

سینما چیست؟

سینما چیست ؟ – (و چه ثروتی در خود دارد؟)

آیا سینما، نمایش معنا و توزیع گستردۀ آن است؛ معنا و توزیعی که از طریق تدوین تصاویری متحرک، خود را آشکار می‌کنند؟ انگار نوعی برابری توزیعی در معنا در امر سینمایی وجود دارد که ریشه در ایده کلی کارگردان دارد. این نکته، سینما را واجد