Skip to content
تاریخچه انیمیشن

تاریخچه انیمیشن – بخش اول – (جهانی در حرکت)

وقتی در مورد پویانمایی صحبت می‌کنیم، منظورمان تصاویری است که تکان می‌خورند، اشیایی که حرکت می‌کنند، بازی‌های کامپیوتری یا حتی جلوه‌های ویژه‌ی سینمایی است. برخی قدمت انیمیشن یا همان پویانمایی را صدسال می‌دانند و برخی پنج هزار سال اما می‌توان گفت؛ انسان هزاران سال فکر